species date
Vitex negundo 0.0.0
Vitex negundo 2010.4.12
Vitex negundo 2012.12.10
Vitex negundo 2012.4.22
Vitex negundo 2012.7.26
Vitex negundo 2014.2.14
Vitex negundo 2015.8.24
Vitex negundo 2016.12.19
Vitex negundo 2016.4.10
Vitex negundo 2018.10.25
Vitex negundo 2020.7.16


B & T World Seeds , Paguignan, 34210 Aigues-Vives, France

Botanical name:
Common Name: